دارایی شهردار شهرداری انتخابات اصلاح طلب

دارایی: شهردار شهرداری انتخابات اصلاح طلب روز گذشته شورای شهر محسن هاشمی اصلاح طلبان شورای شهر تهران گرایش اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی

گت بلاگز اخبار اجتماعی غلط های را پنهان‌کن!

«شهردار خوب- شهردار بد»؛ استراتژی رفتاری اصولگرایان دلواپس این روزها بر مدار تعیین شهردار از سوی شورای شهر اصلاح طلب می چرخد. گویی مدیریت 12 ساله محمدباقر قالیب

غلط های را پنهان‌کن!

غلط های را پنهان کن!

عبارات مهم : شهردار

«شهردار خوب- شهردار بد»؛ استراتژی رفتاری اصولگرایان دلواپس این روزها بر مدار تعیین شهردار از سوی شورای شهر اصلاح طلب می چرخد. گویی مدیریت 12 ساله محمدباقر قالیباف در شهرداری چنان به مذاق اصولگرایان خوش آمده است که اضطراب و هراس از حضور شهردار جدید، در واکنش‌ها و گفتارشان مشخص است.

غلط های را پنهان‌کن!

پس از پیروزی لیست امید در انتخابات شورای شهر تهران، همگان باور کردند شورای پنجم متشکل از مدیران عمرانی و آشنا به شهر با گرایش سیاسی اصلاح طلبانه هستند که به طور طبیعی محمدباقر قالیباف در همسویی با این جریان تعریف شدنی نیست و باید با بهشت خداحافظی کند.

در این شرایط اظهاراتی در مورد مخالفت با کاندیداتوری هر یک از 21 عضو شورای شهر جهت جلوس بر کرسی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران شنیده شد و از میثاقنامه ای سخن به میان آمد که متن آن منتشر نشد. انتقاداتی به خودداری از کاندیدا شدن اعضای شورای شهر جهت جلوس بر کرسی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود دارد، چراکه رأی بالای مردم پایتخت به محسن هاشمی نشانگر آگاهی جامعه از توانایی های اوست. بنابراین نباید به هر دلیلی مانع حضور او در شهرداری شد. اصولگرایان هم به خوبی از توانایی اصلاح طلبان و اعتدالیون در اداره و سازندگی پایتخت اطلاع دارند. بنابراین طیف دلواپس این جریان از هر فرصتی جهت ایجاد تفرقه میان اصلاح طلبان و اعتدالیون در اداره شهر استفاده می کنند.

«شهردار خوب- شهردار بد»؛ استراتژی رفتاری اصولگرایان دلواپس این روزها بر مدار تعیین شهردار از سوی شورای شهر اصلاح طلب می چرخد. گویی مدیریت 12 ساله محمدباقر قالیب

پوشاندن عملکرد قبلی ها

روز گذشته خبرگزاری فارس نزدیک به دلواپسان، گمانه ای را مطرح کرد که می شد ایجاد تفرقه را در آن ردیابی کرد. این خبرگزاری نوشت: «حذف اعضای فعلی اصلاح طلب شورای شهر از آنجا قوت گرفت که این افراد در دوره قبل جهت شهردار شدن محسن هاشمی تلاش کردند.

شنیده شده است مهندسان لیست امید این افراد را از بین بردن کردند، چراکه می دانستند این افراد باز هم می خواهند از شهردار شدن هاشمی حمایت کنند، لذا مهندسان لیست فارغ از بحث شاخص ها این افراد را از بین بردن کردند و جهت هرکدام از اعضای فعلی یک نسخه پیچیدند.» و نشانه مهم خود را در این بخش گزارش نمایان کردند که آوردند: «تشکیلات در سایه ای ایجاد شده است که اکثریت آن هم اعضای حزب اتحاد ملت هستند و قرار است آنها شورای شهر را راهبری کنند. شنیده شده است این شورا قرار است بدون اجازه بالادستی ها آب هم نخورد. حتی برنامه شورای پنجم را آنها تعیین کرده و مشاوران اعضای شورا را هم آنها مشخص می کنند.»

غلط های را پنهان‌کن!

آنچه خبرگزاری دلواپس منتشر کرد، دو هراس را در خود نهان دارد. یکی اینکه آنان اعتقاد زیادی به عملکرد محسن هاشمی در مدیریت شهر دارند و از این طریق تلاش دارند به خیال خام خودشان، با اتهام زنی به اصلاح طلبان و القای تلاش جهت از بین بردن محسن هاشمی از کرسی مدیریت شهری مانع گزینش شهردار برتر از سوی شورای شهر پنجم شوند و از سوی دیگر، دلواپسان به خوبی می دانند اتحاد اصلاحات و اعتدال باعث فاش شدن عملکردهای آنان در شورای شهر خواهد شد که طبیعی است به مذاق بعضی از آنها خوش نیاید. بنابراین با سیاست نخ نماشده انحراف افکار عمومی تلاش در پوشاندن بخش های منفی عملکرد شورای شهر و شهردار اصولگرا دارند.

گزینه مطلوب

گزینه های آشنا جهت جلوس بر کرسی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران محدود به محسن هاشمی نمی شود و بعضی به معرفی گزینه هایی می پردازند که شکی در گرایش اصلاح طلبانه آنان نیست، ولی بی تردید اصلاح طلب بودن به معنای شهردار موفق بودن هم نیست.

«شهردار خوب- شهردار بد»؛ استراتژی رفتاری اصولگرایان دلواپس این روزها بر مدار تعیین شهردار از سوی شورای شهر اصلاح طلب می چرخد. گویی مدیریت 12 ساله محمدباقر قالیب

چندی پیش ولی ا… شجاع پوریان، عضو اصلاح طلب شورای شهر فعلی، در پاسخ به این پرسش که آیا محتمل است آقای عارف از نمایندگی مجلس شورای اسلامی استعفا دهد و شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران شود؟ پاسخ داد: همان طور که این گمانه و پیشنهاد بوده که آقای جهانگیری از دولت خارج و شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران شود. تا آنجا که اطلاع دارم اعضای منتخب شورای شهر پنجم تاکنون بحثی راجع به شهردار نداشته و صرفا راجع به گزینش اعضای کمیسیون های تخصصی پارلمان شهر و گرفتن اطلاعات از اوضاع و پرسشها شهر جلساتی با اعضای شورای شهر فعلی داشته ‎اند. درواقع آنها مشغول کار روی ترسیم جهتگیری های صحیح شورای شهر و مدیریت شهری هستند. اگر آقای عارف از من مشورت بخواهند می گویم این کار را انجام ندهد.

توافق جهت روزهای بهتر

غلط های را پنهان‌کن!

روز گذشته جمعی از اشخاص شاخص اصلاح طلب با صدور بیانیه ای ضمن تاکید بر توانایی های بی شمار شورای شهر پنجم خواستار آخر انتقاد به شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان شدند. انتقاد به این شورا زمانی شدت گرفت که بعضی مدعی شدند سازوکار ارائه لیست خارج از ضوابط بوده و بعضی افراد که نامشان به عنوان کاندیداهای لیست امید مطرح شد شایستگی مورد نیاز را نداشتند.

اکنون تعدادی از فعالان سیاسی در بیانیه ای آورده اند: توجه داریم که در کنار نتیجه های درخشان انتخابات، راجع به چگونگی بعضی مراحل تعیین فهرست نامزدهای اصلاح طلبان جهت شورای شهر تهران، ابهامات، پرسش ها و نیز انتقاداتی از سوی احزاب و نیروهای فعال اصلاح طلب مطرح بوده و است که باید آن را به فال نیک گرفت و با فرونشستن تب و تاب انتخابات، منصفانه و با دقت به آنها پرداخت و با بررسی اشتباهات احتمالی گذشته تدابیری اتخاذ کرد که در آینده با نقایص هرچه کمتری مواجه شویم. به نظر ما امضاکنندگان زیر در این بررسی نباید به علت بعضی قصورها و اشتباهات که بعضا اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، زحمات دست اندرکاران شورای سیاستگذاری را نادیده گرفت. بلکه باید جهت رسیدن به آینده ای بهتر نقاط قوت و ضعف عملکردها و تجارب گذشته را مورد مداقه همه جانبه قرار داد و آنها را چراغ راه آینده کرد.

در خانواده اصلاح طلبان در کنار احزاب و گروه های سیاسی متعدد کوچک و بزرگ، صورت ها و شخصیت های منفرد محترم و موثری وجود دارند که به خصوص در فرایند انتخابات نمی توان و نباید از ظرفیت ها و توانایی های آنها محروم ماند. در کنار این واقعیت، از یک سو تجارب گذشته اصلاح طلبان به آنها حکم می کند که به هر قیمت از تفرقه بپرهیزند و با صدای واحد وارد عرصه انتخابات شوند، و از سوی دیگر به علت نکات پیش گفته امکان ائتلاف سازی صرفا حزبی با فراگیری حداکثری، مشابه جوامع واجد نظام های حزبی توسعه یافته، کمتر فراهم هست. در چنین شرایطی که باید آن را به عنوان دوره گذار تلقی کرد، تشکیل ساختارهای موقت مرکب از اشخاص حقوقی و حقیقی امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

فرایندی که به طور طبیعی عملکردی آزمون و خطایی خواهد داشت و نمی توان از آن عالی ترین برون داد را انتظار داشت. اینک با اتمام انتخابات و گزینش فهرست هایی که مورد اعتماد مردم قرار گرفته اند و شکل گیری شوراهایی در مجموع مورد قبول و مناسب جهت اداره شهرها و روستاها، مورد نیاز است نقدها زیاد جهتی آینده نگر بیابند و راهکارهایی ارائه نمایند تا بتوان در موارد مشابه آتی عملکردی جامع تر و کارآمدتر ارائه داد. تشکیل کار گروهی، ترجیحا مرکب از افرادی که نقشی در فعالیت های شورای سیاستگذاری نداشته اند، جهت جمع آوری نقدها و بررسی نقاط قوت و ضعف عملکرد گذشته و ارائه پیشنهادها جهت آینده می تواند بافایده واقع شود.

اخبار اجتماعی – آرزوی بزرگ

واژه های کلیدی: شهردار | شهرداری | انتخابات | اصلاح طلب | روز گذشته | شورای شهر | محسن هاشمی | اصلاح طلبان | شورای شهر تهران | گرایش اصلاح طلب | مجلس شورای اسلامی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs